Šta sve povećava rizik za rak debelog crijeva?

Faktor rizika može biti bilo šta što utječe na rizik od nastanka neke bolesti. No, faktori rizika nam ne govore sve. Čak i ako su kod vas prisutni faktori rizika, to ne znači da patite od neke bolesti.

Naučnici su ustanovili da postoje neki faktori rizika koji povećavaju rizik od nastanka raka debelog crijeva.

Ovo su faktori na koje ne možete utjecati.

Dob

Mlade odrasle osobe mogu razviti rak debelog crijeva, ali je rizik značajno veći nakon 50. godine. Čak 9 od 10 ljudi s rakom debelog crijeva su stariji od 50 godina.

Historija polipa u debelom crijevu

Ako ste imali polipe u debelom crijevu ili rak debelog crijeva, pripadate u rizičnu skupinu, naročito ako su polipi bili veliki i brojni. Neke vrste polipa ne povećavaju rizik od nastanka raka debelog crijeva.

Ako ste oboljeli od raka debelog crijeva, veliki je rizik da ćete oboljeti opet, bez obzira na to što je rak uklonjen. Rizik je veći ako ste prvi put oboljeli od raka debelog crijeva u mlađoj dobi.

Porodična anamneza

Pod povećanim ste rizikom ako su uži članovi porodice oboljeli od raka debelog crijeva. Rizik je još veći ako su uži članovi porodice oboljeli u mlađoj dobi. Ako pripadate toj skupini, svakako to recite ljekaru. On će vam preporučiti pretrage prije 50. godine života.

Dijabetes tipa 2

Osobe koje imaju dijabetes imaju i povećan rizik od nastanka raka debelog crijeva. Dijabetičari također češće dobiju manje optimistične prognoze za liječenje raka debelog crijeva.

Faktori na koje možete utjecati

Prehrana

Prehrana koja obiluje crvenim mesom i suhomesnatim proizvodima može povećati rizik od nastanka raka debelog crijeva. Pripremanje namirnica na visokoj temperaturi uzrokuje formiranje hemijskih spojeva koje štete zdravlju crijeva. Prehrana koja obiluje povrćem, voćem i cjelovitim žitaricama može smanjiti rizik od nastanka raka crijeva. Suplementi se nisu pokazali efikasnima.

Manjak aktivnosti

Ako ste rijetko fizički aktivni, imate povećan rizik od nastanka raka debelog crijeva. Nikada nije kasno za to da povećanje fizičke aktivnosti smanji rizik.

Pretilost

Pretilost povećava rizik od nastanka raka debelog crijeva kod muškaraca i žena, ali su neka istraživanja pokazala da je opasnija za muškarce.

Pušenje

Pušenje povećava rizik od nastanka različitih vrsta raka. Dugogodišnji pušači češće umiru od raka debelog crijeva.

Prekomjerna konzumacija alkohola

Ograničite unos alkohola na dva pića dnevno ako ste muškarac i jedno piće dnevno ako ste žena. Tada će alkohol imati pozitivno djelovanje na zdravlje.

Rad noću

Istraživanja su pokazala da, ako odrađujete najmanje tri noćne smjene mjesečno u razdoblju od 15 godina, imate povećan rizik od nastanka raka debelog crijeva, naročito ako ste žena.