Djeca izložena pasivnom pušenju imaju do tri puta veći rizik da budu hiperaktivna

Djeca izložena pasivnom pušenju imaju do tri puta veći rizik za poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD), objavili su američki i španski znanstvenici.

Djeca koja su pasivnom pušenju bila izložena do 60 minuta dnevno su imala prosječno dvostruko veći rizik za ADHD nego njihovi vršnjaci koji nisu udisali dim cigareta.

Rizik je bio dodatno povećan kod djece koja su dimu cigareta bila izložena svakodnevno duže od 60 minuta, objavio je stručni časopis Tobacco Control.

Novi se nalazi temelje na podacima prikupljenima od 2357 djece u dobi od 4 do 12 godina.

Poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD, od engleskog naziva Attention Deficit Hiperactivity Disorder) se smatra neurobiološkim poremećajem.

Karakterizira ga nemogućnost održavanja usmjerene pozornosti, impulzivnost i hiperaktivnost, a simptomi se često nastavljaju i u odrasloj dobi.